Greasy Fork is available in English.

QQ快捷登录去除多余权限

这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.