Greasy Fork is available in English.

QQ快捷登录去除多余权限

这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

Tác giả
rosurf
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
4.026
Đánh giá
80 0 0
Phiên bản
1.1.0
Đã tạo
23-04-2016
Đã cập nhật
11-02-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

这是一个用于去除QQ快捷登录多余权限勾选的脚本 脚本来自卡饭论坛的热心坛友【feiruo】的首发以及【yfdyh000】的修改完善 最终版本以【yfdyh000】修改完善过的脚本为准! 查看卡饭论坛原帖

2018.2.12 感谢 Greasy Fork 网友【wintercee】的修复