Greasy Fork is available in English.

QQ快捷登录去除多余权限

这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

Tác giả
〃萝卜
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
3.525
Đánh giá
81 0 0
Phiên bản
1.1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

这是一个用于去除QQ快捷登录多余权限勾选的脚本
脚本来自卡饭论坛的热心坛友【feiruo】的首发以及【yfdyh000】的修改完善
最终版本以【yfdyh000】修改完善过的脚本为准!
查看卡饭论坛原帖

2018.2.12 感谢 Greasy Fork 网友【wintercee】的修复