Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: выделить все позиции товара в снабжении

Добавляет чекбокс "выделить все" для каждого товара в снабжении

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
265
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/supply