Greasy Fork is available in English.

TSR - Freemium

Access some Subscriber/VIP functionality.

Tác giả
Drawbackz
Cài đặt hàng ngày
14
Số lần cài đặt
6.628
Đánh giá
19 2 3
Phiên bản
3.1.7r
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Không tương thích với Safari
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • thesimsresource.com

Mô tả của tác giả

The Sims Resource - Freemium


Feature List:

  • Direct Downloads
  • Shopping Cart (requires login)
  • TSR CC Manager (requires login & TSR Chrome app)

  • Premium Style
  • Quick View Scroll Fix

  • Allow ad blockers
  • Most ad and bloat scripts removed.


TODO:

  • Allow downloading of items that are not yet published

Notes:Tags:
TSR, TheSimsResource, www.TheSimsResource.com, TheSims, Sims, Sims2, Sims3, Sims4