Greasy Fork is available in English.

CNKI 中国知网 PDF 全文下载(特制版)

参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

Tác giả
Yue
Cài đặt hàng ngày
375
Số lần cài đặt
328.950
Đánh giá
1310 2 6
Phiên bản
3.2.0.20170210
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • cnki.net
  • net.com
  • net.net
  • net.org
  • net.de
  • net.co.uk
  • */kns/brief/*
  • */grid2008/brief/*
  • */detail/detail.aspx*
  • */kns55/brief/*