Greasy Fork is available in English.

wrtbwmon Total Display

Appends the Download and Upload totals to the default table for wrtbwmon.

Tác giả
MystPhysX
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
11
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1
Đã tạo
03-04-2016
Đã cập nhật
03-04-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Just adds another row to the default wrtbwmon (https://github.com/pyrovski/wrtbwmon) table with total Upload, Download and combined. Only displays in GB for now.