Greasy Fork is available in English.

【论坛必备】论坛帖子按发帖时间排序

论坛自动按发帖时间排序,支持 discuz 和 phpwind

Tác giả
jO9GEc
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
2.144
Đánh giá
54 1 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • */forum-*
  • */forum.php?mod=forumdisplay*
  • */thread-*
  • */thread/*
  • */thread.php?fid*
  • */index.php?c=thread&fid=*

Mô tả của tác giả

DZ ,PHP论坛自动按发帖日期排序。

感谢作者jasake
1.2
增强适应性。
1.1
修正MIUI论坛地址问题
1.0
发布第一个版本。