Greasy Fork is available in English.

AC-百度去广告

去掉百度的推广链接

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.914
Đánh giá
37 0 0
Phiên bản
5.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

百度的两种广告去除
1.右边的推广信息
2.顶部广告类型
3.底部广告类型
4.插入广告类型

测试地址:点击我Go

至于网页的闪烁这种我表示没有办法~~~