Greasy Fork is available in English.

TruyenCV downloader

Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v4.6.8 18-12-2020 Fixes beforeunload
 • v4.6.7 02-08-2020 Fix slow speed of zip generation
 • v4.6.6 21-06-2020 Update TruyenYY + TruyenFull + TruyenCV
 • v4.6.5 05-04-2020 Improve the error list
 • v4.6.4 05-04-2020 Update libs
 • v4.6.3 28-10-2019 @description:vi
 • v4.6.2 28-10-2019 Allows search by Vietnamese on Greasyfork
 • v4.6.1 17-05-2019 Upgrade jepub@2.1.1
 • v4.6.0 17-05-2019 Resolved #33
 • v4.4.3 07-03-2019 Update dependencies
 • v4.4.2 06-09-2018 Fix #30
 • v4.4.1 21-06-2018 Update jEpub
 • v4.4.0 16-05-2018 Fixed #24
 • v4.3.0 16-05-2018 Show error alert
 • v4.2.1 15-05-2018 Big update
 • v4.2.1 15-05-2018 v4.2.0, Fixed #25
 • v4.1.0 13-05-2018 Book description support
 • v4.0.0 11-05-2018 Imported from URL
 • v3.0.0 16-01-2018 Fixed #22, Detects empty content, Delete button event, Fix regex warning, Update for Greasemonkey 4
 • v2.2.1 26-09-2017 Remove ads
 • v2.2.0 26-09-2017 Fixed #18
 • v2.1.2 13-09-2017 Imported from URL
 • v2.1.0 13-06-2017 Fixed #14
 • v2.0.2 10-06-2017 Update description
 • v2.0.1 10-06-2017 Fixed parsing error
 • v2.0.0 10-06-2017 Update truyenCV_downloader.user.js
 • v2.0.0 10-06-2017 Download truyenCV as epub
 • v1.1.11 09-07-2016 Synced from GitHub - fix bug truyenyy, update libs, remove id metadata
 • v1.1.10 29-05-2016 Synced from GitHub - Updated FileSaver v1.2.2
 • v1.1.9 26-05-2016 Synced from GitHub - update filesaver
 • v1.1.8 21-05-2016 Synced from GitHub - Update libs
 • v1.1.7 10-04-2016 Synced from GitHub - Update metadata
 • v1.1.6 06-04-2016 Imported from URL
 • v1.1.6 06-04-2016 Imported from URL
 • v1.1.5 06-04-2016 Imported from URL
 • v1.1.4 14-03-2016 Synced from GitHub - Fixes a few bugs Save as not working in Chrome 50+
 • v1.1.3 07-03-2016 Synced from GitHub - Fixed total chapters
 • v1.1.2 07-03-2016 Imported from URL