Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: фильтр по количеству фактически нанятого персонала.

Фильтр по количеству фактически нанятого персонала на странице Управление -> Персонал.

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
101
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/employee
  • http*://virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/employee/salary