Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: пагинация

Увеличивает количество элементов на страницу до 800/1600/3200

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
294
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list
  • http*://virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list*