Greasy Fork is available in English.

哈哈删除广告 haha.mx

哈哈删除广告,保留今日查看笑话个数和,哈友排行榜

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.