Greasy Fork is available in English.

护眼脚本

修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

Tác giả
neilhhw
Cài đặt hàng ngày
33
Số lần cài đặt
140.883
Đánh giá
723 8 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
09-12-2015
Đã cập nhật
12-07-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

这个脚本参考了“改变网页背景为淡灰色”脚本,这里感谢脚本作者。

改变网页背景为淡灰色

如何使用?

首先,先安装(废话),然后打开油猴(火狐)或者TamperMonkey(Chrome/Edge)的用户脚本命令菜单,参考下图。 最后选择你喜欢的护眼色。 对于白色和近似白色的背景,网页背景色会立刻生效。 如果需要从护眼色切换到其他的护眼色,请刷新页面。 默认的护眼色是乡土黄,个人喜好^_^。 添加新的护眼色:淡橄榄颜色

关于最新的Firefox Quantum

由于油猴支持的原因,没法使用此脚本。 现在写了个火狐扩展,欢迎使用: https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/protect-eye/

关于Chrome

Chrome扩展已经上线,具体请直接下载: https://chrome.google.com/webstore/detail/protect-eye/mkbaaakkfpacbbcpichcnmjdmgagalfa?hl=zh-CN&authuser=1

联系我

由于工作繁忙,不经常上此网站。如果有需求,请邮件:neilhhw@163.com