Greasy Fork is available in English.

Tieba Common

Common JS for Baidu scripts by Gerald

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.