Greasy Fork is available in English.

阻止百度网盘wap版自动跳转

阻止百度网盘wap版自动跳转到PC版网页(仅限Firefox浏览器有效)

Tác giả
喵拉布丁
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
15.063
Đánh giá
96 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

阻止百度网盘wap版自动跳转到PC版网页,仅限Firefox浏览器有效