Greasy Fork is available in English.

Tieba Fix for Opera

Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

Tác giả
Gerald
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
360
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
1.3.1
Đã tạo
05-03-2014
Đã cập nhật
17-05-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

简介

Opera 12 专用贴吧修复,仅修复不兼容问题,无任何附加功能。
如需其他功能,可与TiebaAdvanced一起使用~

功能

  • 修复输入框不能粘贴的问题。
  • 修复图片上传问题(依赖贴吧图化脚本)。

最近更新

  • 部分修复新版贴吧中的异常
  • 使用非常手段修复了输入框不能粘贴的问题

Opera用户提示

请在暴力猴下使用。