Greasy Fork is available in English.

View Add-on Compatibility Reports

Adds a link to add-on compatibility reports on addons.mozilla.org.

Tác giả
LouCypher
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
253
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
public domain
Áp dụng cho