Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Download YouTube Videos as MP4

Adds a button that lets you download YouTube videos.

Quảng cáo
Tác giả
Hùng Lương
Cài đặt hàng ngày
10
Số lần cài đặt
6.238
Đánh giá
17 0 1
Phiên bản
1.8.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Script giúp bạn download nhanh clip trên youtube.Trước hết, để chạy được user script thì bạn phải cài tampermonkey, greasymonkey... theo link dưới đây:

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/d...jmpbldmpobfkfo

Opera:
- Tampermonkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ermonkey-beta/
- Violent Monkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ey/?display=en
Hoặc nếu thích thì cài Download chrome extensions về sau đó dùng ex của chrome tẹt

FF: https://addons.mozilla.org/en-US/fir.../greasemonkey/
Còn thiếu gì thì mọi người bổ sung để mình edit