Greasy Fork is available in English.

GoogleFullSearchButton

Add to the Google Full Search button.

Tác giả
coofly
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.678
Đánh giá
43 0 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
30-05-2015
Đã cập nhật
15-02-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

This script will be in the upper - right corner of the Google search interface plus a Comprehensive Search button.
Click on the release of harmful information filter.