Greasy Fork is available in English.

Sport-Express: No autoplay, please!

Выключает автоматическое воспроизведение видео на страницах Спорт-Экспресс.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v4
  • v3.3
  • v3.2
  • v3.2
  • v3
  • v3 - Fix for in-frame player like this one: http://video.sport-express.ru/clipview.php?clip_id=44932&autoplay=1
  • v2
  • v1