Greasy Fork is available in English.

Virtonomica:Итого в отчете по подразделениям

Итоговая строка в отчете по подразделениям. Origin By Izumrud_AO, http://userscripts-mirror.org/scripts/show/137698

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
310
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.9
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/finance_report/by_units*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/marketing_report/shops/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/marketing_report/services
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/marketing_report/services/*