Default Avatar

Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

toudaimori

Tóm lược

Tên người dùng
toudaimori
Gia nhập
Lượt truy cập
3
Lần cuối
Vai trò
Member
Hồ sơ Greasy Fork

Bình luận

 • Hi, it works fine for me. I haven't provide readme. The way to use this code is to first loop through the whole page, then at last click the "下載" font at the top left corner. If it works, it should download a zip contains all the pictur…
  trong Empty file download Bình luận của toudaimori October 21
 • Please describe how it should behave and how it behaves at the moment, it helps a lot when verifying where the bug is, thank you!
  trong why can't work? Bình luận của toudaimori August 13
 • Hi, 我這邊也有注意到似乎自動按已滿18歲的功能有點問題。 晚點會嘗試修正看看! 感謝你~
 • 1.8 版更新了 保留原有下載方式的功能 這樣至少在一些情況下使用者可以直接使用原有的下載方式~
  trong lag~~~ Bình luận của toudaimori July 19
 • (Quote) 對 應該是 GreasyMonkey 才對
  trong lag~~~ Bình luận của toudaimori July 19
 • Hi, 謝謝你的詢問~ 我剛剛測試了一下, 有發現到有 Bug, 會導致 Firefox 上速度偏慢,目前(Ver 1.7) 有修正了 然而如果你是用 Chrome 的話,那大概還是會一樣慢 如果你是使用 Chrome 的話,因為 Chrome 不支援 TamperMonkey 所以只能使用 GreasyMonkey 而因為我…
  trong lag~~~ Bình luận của toudaimori July 14