Default Avatar

Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

pana

Tóm lược

Tên người dùng
pana
Gia nhập
Lượt truy cập
4
Lần cuối
Vai trò
Member
Hồ sơ Greasy Fork

Bình luận

 • (Quote) 您好,这个脚本是针对福利吧论坛写的,如果您想在其它Discuz论坛使用的话,如您提到的网站,需要自行在脚本代码前加上 // @include http://67.216.195.99/* ,脚本才能工作。 注意:不能保证脚本在其它网站上正常运作。
  trong 不知道怎么操作 Bình luận của pana September 17
 • (Quote) 您好,搜索了一下发现是有人写的,您可以去下载试用一下,如果无效可以反馈给作者。要是实在没有能用的话,我找个时间研究一下。
  trong 怎么搞 Bình luận của pana August 29
 • (Quote) 感谢您的建议,已经更新加入了。
  trong 建议:高亮热贴 Bình luận của pana August 29
 • (Quote) 您好,我已经调整了脚本描述,您现在可以在脚本的信息页面看到脚本实现的功能了。
  trong 这脚本有什么用 Bình luận của pana August 12
 • 您好。 1. 如果你指的“我的”是页面顶部个人ID旁边的那个的话,不是鼠标移上去就显示了吗,不用点击啊,我这里不清楚你所指的情况是什么。 2. 我没有试出来有什么问题,不过既然你说有问题,那我就屏蔽掉这个网址吧。
 • 您好,在安装脚本后,(1). 如果帖子中有被隐藏的文字会用红色高亮显示出来;(2). 如果有被隐藏的链接会在支持楼主按钮的下方显示出来。
  trong 怎么搞 Bình luận của pana June 17
 • (Quote) 您好,谢谢。
  trong 好用 Bình luận của pana June 15
 • (Quote) 您好,在帖子主楼的底部会有一个标签显示的。
 • (Quote) 您好,请自己去关注公众号吧。
  trong 已经没用了 Bình luận của pana June 15