Avatar

Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Kingr

Tóm lược

Tên người dùng
Kingr
Gia nhập
Lượt truy cập
258
Lần cuối
Vai trò
Member
Hồ sơ Greasy Fork

Bình luận

 • @bimzcy 说道: @Lochips 说道: 这两天开始的,碰到好几部了,顺手贴两个吧。 https://movie.douban.com/subject/1306201/ https://movie.douban.com/subject/1958865/ 感觉条目填写得挺完整的,IMDB链接也是具备的。 …
 • @Sam0230 说道: 请问你的浏览器是什么浏览器和版本?脚步管理器是什么? Cent,版本 3.9.2.45(正式版本) (32 位) (Chromium 72.0.3626.121) Tampermonkey-4.8.41 再测试了下,发现还有些视频是缩到只有720P 如下面这个视频开启后只有240P 再下面…
 • 备份之前的设置解决了
  trong 禁了秘迹后乱码 Bình luận của Kingr April 22
 • @cuteribs 说道: @Kingr 说道: @cuteribs 说道: @farick @Kingr 已修复, 又能搜索了 可以了,大大,唯一缺陷就是设置价格范围又会被KO 又修好了 nice,点个大大的赞
  trong 错误报告 Bình luận của Kingr March 31
 • @cuteribs 说道: @farick @Kingr 已修复, 又能搜索了 可以了,大大,唯一缺陷就是设置价格范围又会被KO
  trong 错误报告 Bình luận của Kingr March 28
 • @cuteribs 说道: 目前无解.... 下面这个脚本可以搜索,不过翻页,或者改排序就又会弹出代理访问被拒绝 https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/379891-search2-taobao
  trong 错误报告 Bình luận của Kingr March 26
 • 强烈建议脚本大大不要移除相关信息,里面的媒体质量还是比较高的,发生个啥事一看那就了解到大概的情况了,删去反而不美了。
 • @极品小猫 说道: @qq1051064396 说道: 对耶,真的不起作用了耶,期待下次更新 @ttfuu 说道: @极品小猫 说道: 早上已经发布了一个新的更新,请升级脚本 更新最新版依旧不可用,我降级定3…
 • @You! 说道: @实事求是 说道: 建议增加一个选项,搜索时,在关键字后自动添加"自营",从而屏蔽第三方店铺 有空可以考虑 @实事求是 说道: 希望能够在下级过滤器中增加反选,全选,全不选按钮 全选就是…
 • nono ,you were cheated by them,the website"pan.baidu.com" is a pron website.There are so many sexy movie you can download in there.Of coure,all is piracy.And use this tool ,you can get the high speed to get it(otherwise you will get a low speed).
 • @inDarkness 说道: V21.5有的。。。我又更新了,想不到吧,哈哈哈哈哈哈 想不到你是这么快的男人
 • 跑个题,有没办法在搜索页面不高亮,只在跳转的页面高亮的,搜索界面感觉没必要原来的红色字体就可以
 • 删两个amp;就可以了 http://s.ygdy8.com/plus/so.php?kwtype=0&searchtype=title&keyword=%s
 • // @match http://www.huya.com/*替换成 // @match *://www.huya.com/*就好了
 • @lisonfan 请问能否在HTTPS加载之前跳转到HTTP,由于一些原因我这里的HTTPS是不可用的,打不开的,而这时候用上面写的JS是无效的,HTTPS是跳转不到HTTP的