Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于中文脚本的举报

đã sửa July 13 trong Trang phản hồi [?]

前段时间因为工作生活关系没有上Greasyfork,很多脚本的举报没有处理。
各位中文用户举报脚本的时候可以@ 我一下,收到邮件我应该会处理,或者通过Telegram私聊我。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.