Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

疑问

About: AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列

地址栏设定谷歌使用脚本后会自动跳转为百度

Bình luận

  • 脚本不处理什么地址栏的东西,不会进行随意跳转,地址栏的东西请检查浏览器本身设置

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.