Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Assessment of alertify script

About: Mogul Project 2014
đã sửa March 2014 trong Thảo luận về Script
Can you modify your script to get alertify from a CDN, for example http://cdnjs.com/libraries/alertify.js/ ?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.