Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

无法正常登录与查看收藏

About: 福利吧论坛好孩子看得见
  1. 点击“我的”时,无法显示收藏
  2. 打开链接“http://www.wnflb66.com/member.php?mod=register”,时点击登录无法响应

Bình luận

  • 您好。
    1. 如果你指的“我的”是页面顶部个人ID旁边的那个的话,不是鼠标移上去就显示了吗,不用点击啊,我这里不清楚你所指的情况是什么。
    2. 我没有试出来有什么问题,不过既然你说有问题,那我就屏蔽掉这个网址吧。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.