Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

为什么百度云下载脚本通常只是前几秒有用?

尝试了多个脚本,发现百度云链接都是刚刚开始几秒钟可以达到不限速的下载水平,随后就变成限速的下载,通常几十k/s

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.