Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

开启脚本将导致油管只有240P可选

About: 音视频通用下载器
đã sửa May 30 trong Thảo luận về Script [?]

如题
开启后,油管画质只剩下240P了,算是个小BUG吧
本来还以为是h264ify这个扩展屏蔽vp编码导致的 :'(

Bình luận

 • 请问你的浏览器是什么浏览器和版本?脚步管理器是什么?
 • @Sam0230 说道:
  请问你的浏览器是什么浏览器和版本?脚步管理器是什么?

  Cent,版本 3.9.2.45(正式版本) (32 位) (Chromium 72.0.3626.121)
  Tampermonkey-4.8.41
  再测试了下,发现还有些视频是缩到只有720P
  如下面这个视频开启后只有240P

  再下面这个视频开启后好一点能有720P

 • Sorry,我也没有办法。YouTube默认使用MediaSource作为播放源,MediaSource是流式播放,我们无法下载,只能屏蔽MediaSource,而后果就是YouTube认为我们正在使用旧版浏览器,不允许观看最高画质。https://support.google.com/youtube/answer/6322658?p=missing_quality

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.