Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

google模仿Baidu的功能异常

About: AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列
  1. google首页的logo未替换成google
  2. 状态栏icon的没有变成Baidu,还是google的logo。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.