Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

脚本可以操作本地mdb数据库

大神,请问油猴子脚本可以操作本地mdb数据库吗?我在脚本里定义一个数据库联接时,提示控件不能识别。我用浏览器是360安全浏览器。如可以操作,请告诉我,在什么环境下,最好有具体的例子。我好好学习一下,谢谢了。

Bình luận

  • 不可以 应该不能超过插件的控制范围,顶多一个跨域。如果现货操作本地库要么用 http服务 做个操作接口。
    JS有个createdatabase
    你可以创建一个sqllite 数据库 然后 让 别的程序去浏览器的临时目录里去读

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.