Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

youtube function undefined for GM

đã sửa April 27 trong Phát triển [?]

In youtube video page with last Firefox i get undefined for:
document.getElementById("movie_player").setVolume
but i see it as function in web console.
Why?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.