Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Chrome72又又用不了

About: AC-必应取词+翻译
đã sửa February 19 trong Thảo luận về Script [?]

不知道是API更新了,还是Chrome的问题,放在现在用不了啦

Bình luận

  • 感谢反馈,已经更新了,你试试看呢。
    搜狗的API好像一直在变,我得想个法子~~

  • 更新了可以用啦~~要不用有道?有道之前的证书失效,现在应该没了吧?

  • @Gabirel 说道:
    更新了可以用啦~~要不用有道?有道之前的证书失效,现在应该没了吧?

    好想法,我研究研究

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.