Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

GoogleMonkeyR 1.7.4 broken again (2018.09.12)

About: GoogleMonkeyR Fix (Jul 2017)

It seems like Google has made changes again.

GMR no longer works properly.

Bình luận

  • Sorry. My bad. It's just the crap Google dumps at the top of some of the results.
    Other searches are fine.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.