Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

链接后面没有密码两个字,就会失效

About: 网盘自动填写提取密码
链接后面没有密码两个字,就会失效
比如
http://pan.baidu.com/s/1mhCnzja 5o4f

Bình luận

  • 毕竟脚本不是人工智能,太宽泛的肯定没法生效

  • 我这个脚本不识别页面上的文字,请提交到其他处理这部分功能的脚本。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.