Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

多瑙现在是越来越恶心了,开了脚本直接不显示电影的集数了,让你不能点播放了何来的屏蔽?哭

About: 多瑙影院去广告 & 增强
多瑙现在是越来越恶心了,开了脚本直接不显示电影的集数了,让你不能点播放了何来的屏蔽?哭

Bình luận

  • 脚本已修复该问题。

    另外新版本可能会有一些广告误判或没有清理干净,多瑙现在已经尝试让正文被识别为广告,以及动态生成新的特征。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.