Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

4.5.1起点的章节内图片显示不了

About: My Novel Reader
đã sửa June 2014 trong Thảo luận về Script
4.5.0还能正常看的,4.5.1就不能了。
地址:http://read.qidian.com/BookReader/3065119,53007784.aspx
附图
4.5.0 正常显示
image
4.5.1 不能显示
image

Bình luận

  • đã sửa June 2014
    顺便说一下,界面语言不能切换,点zh-tw还是显示的简体中文
    ----------------------
    竟然是要刷新下页面才能用,233
  • fixed。 语言切换并不常用,不需要无需刷新生效。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.