Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

叶大,能不能添加个自定义字/短语过滤替换

About: My Novel Reader
đã sửa June 2014 trong Thảo luận về Script
每次更新了以后自定义过滤又得复制一遍_(:з」∠)_

Bình luận

 • 不能修改。。我想说的是自定义字/短语过滤替换
 • 一小时之内点击右上角齿轮图标还是可以修改的
 • đã sửa June 2014
  4.1.0 已增加。目前是这样的格式,一行一个,每行第一个 = 为分隔符,需要刷新页面生效。
  b[āà]ng=棒
  『(.)』=$1
 • 不能修改。。我想说的是自定义字/短语过滤替换
  帮你修好了 :3

 • 不能修改。。我想说的是自定义字/短语过滤替换
  帮你修好了 :3

  食蜂什么修好了?你说叶大的版本更新么
 • đã sửa June 2014
  不能修改。。我想说的是自定义字/短语过滤替换
  帮你修好了 :3

  食蜂什么修好了?你说叶大的版本更新么
  他说的是你这个帖子的标题。
 • 不能修改。。我想说的是自定义字/短语过滤替换
  帮你修好了 :3

  食蜂什么修好了?你说叶大的版本更新么
  他说的是你这个帖子的标题。
  好吧,标题太没存在感了,完全没有注意到_(:з」∠)_
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.