Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Suggestion: Change 'background-color' from 'black' to '#1f1f1f'

About: Manga Loader
đã sửa November 2015 trong Thảo luận về Script Firefox
Some manga pages are drawn with black background to emphasize reminiscent scenes. With 'background-color' set to 'black', it's impossible to distinguish the boundary of such a page from the background. I think it's more suitable to set 'background-color' to '#1f1f1f', a very dark gray color, instead of pure black.

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.