Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

两个问题

About: My Novel Reader
đã sửa October 2015 trong Thảo luận về Script Firefox
1.关于乐文小说过滤的问题
http://www.lwxs520.com/books/53/53758/13862122.html
里面有一段乐文小说网,结果过滤字词刚好是“乐文小说”,结果过滤之后就留个网在那,建议改成“乐文小说网?”
2.能否在载入下一页时匹配一次@include 呢?
主要是因为这个小说站老是自动下一页就把书页给加载出来了
http://www.fxnzw.com/fxnbook/44874.html
用了下面这个匹配规则
http://www.fxnzw.com/fxnread/*_*.html
还有http://www.151xs.com/wuxiazuoxiong/1779/chapter/271112/
也有类似问题
匹配规则http://www.151xs.com/*/chapter/*

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.