Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Won't Install

About: Youtube MP3 Download Button (VidToMp3.com)
Won't install with the following error:

"Download Error

Could not parse script:

Ignoring @match pattern http*://www.youtube.com/* because:
Error: @match: Could not parse the pattern."

Firefox 38.0.5, Greasemonkey 3.2

Bình luận

  • +1
    The same here
    Please fix it.
  • Same problem. 3rd youtube to mp3 script that has this problem that I've seen so far... Is there any high quality mp3 download scripts that actually work?
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.