Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

It just copied from another scirpt .这个明显是抄袭

About: (Deleted script 17354)
đã sửa May 2016 trong Thảo luận về Script Chrome

as you can see, this is a script that copied from here
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/14636-豆瓣电影c-mydoubanmoviehelper-豆瓣-豆瓣电影-douban-movie-com
version 0.1
这个明显是抄袭,抄袭早期版本,只是手动添加了新的链接。
这样能愉快的玩耍吗?

Bình luận

 • 算了,,我也是没话说,我看到了好多我最开始写的 痕迹,这不就是我写的?
  如果愿意做朋友吧,也欢迎你看看我最新写的脚本。

 • 感觉不像啊.. 具体抄的是哪一个版本..?

 • 感觉不像啊.. 具体抄的是哪一个版本..?

  第一版,也没什么。抄了就抄了吧。逻辑都一样的。。算了,当他练手把。

 • 除了 “Movie_links” 里的搜索链接,基本上都不相同呀..

  你指的是 0.1 这个版本吗?

 • just fine。 我更想做朋友,至于是不是,没有意义。这几天一直在学grunt,所以脚本就没更新:)

 • just fine。 我更想做朋友,至于是不是,没有意义。这几天一直在学grunt,所以脚本就没更新:)

  好的。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.