Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Script inport error - Code updated at can't be blank

đã sửa March 2014 trong Trang phản hồi
Code updated at can't be blank.
image
It seems can't fetch the scripts :/ ?

Bình luận

  • Sorry about that... I've made a fix, can you try again?
  • I tried again - had the pretty same thing for half of my scripts. Had to go to import again and checkboxs em again by hand - worked from 2nd try.
  • Thanks, it works now ^^
Bài viết đã bị khóa.