Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

对起点章节出现了重复加载

About: My Novel Reader
似乎出现了莫名的重复加载,出现几率低。看完一章翻到页尾的时候加载下一章有可能还是原来的那一章。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.