Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

总觉得这个脚本会影响页面效率,毕竟是所有a标签都加了click的function

About: 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】
đã sửa January 2016 trong Thảo luận về Script Firefox

比如用'a[href~="pan.baidu.com"],a[href~="yun.baidu.com"]'
这种会不会好一点?

Bình luận

 • $('body').on('click', 'a', function () {
      // 代码
  });
  

  监听页面上的单击事件。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.