Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

希望把黄金屋的匹配规则改下

About: My Novel Reader
đã sửa January 2016 trong Thảo luận về Script Default Browser

http://www.hjwzw.com/Book/Read/23758,6864846
http://www.hjwzw.com/Book/Read/23758_6864846

规则是

// @include        http://www.hjwzw.com/Book/Read/*,*

这个网站经常会有部分文章无法显示,只有把','改成'_'才行,url那里正则也需要改下

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.