Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

GoogleMonkeyR + Chrome DEV 49.0.2593.0 dev-m (64-bit) + no results from url bar

if i search from top bar / url bar /etc...nothing is loaded!
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.