Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

几个小问题

About: 仓库用度盘投稿助手
Greasemonkey 1.5 + ff 30 会有个错误,从而造成百度盘列表无法载入。注释掉这一行就正常了。
TypeError: console.debug is not a function
右键的自定义分享无效?
批量重命名还不错,如果能支持导入重命名就更好了。

Bình luận

 • đã sửa July 2014
  33+你的2.04版貌似可以加载出列表

  image
  自定义分享也正常
  [dlbox title="微软壁纸" from="浩瀚的宇宙" time="2014-6-15" info="提取:bd2b" link1="度娘|http://pan.baidu.com/s/1ntx9qf3#bd2b"][/dlbox]
  唔,下次可以用奇葩提取码亮瞎别人的眼睛了。
 • đã sửa July 2014
  33+你的2.04版貌似可以加载出列表

  image
  自定义分享也正常
  [dlbox title="微软壁纸" from="浩瀚的宇宙" time="2014-6-15" info="提取:bd2b" link1="度娘|http://pan.baidu.com/s/1ntx9qf3#bd2b"][/dlbox]
  唔,下次可以用奇葩提取码亮瞎别人的眼睛了。
  我用 nightly(ff 33) + GM 2.0 修改版测试正常,ff 31 + Scriptish(nightly) 测试正常。ff 30 + GM 1.5 或 2.0 都不行。

  也不知道为什么在百度网盘这个页面 console.debug is not a function,其它页面又正常。
 • 百度自己弄掉了 console.debug 可能?
  改掉就好了嘛(
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.