Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

在 du00 的一个小 bug?

About: My Novel Reader
đã sửa November 2015 trong Thảo luận về Script Firefox
http://www.du00.cc/read/69/69366/17163321.html
V.S.
http://www.du00.cc/read//69/69366/17163321.html
http://www.du00.cc/read//
多了一个「/」

为何会多一个「/」?
http://www.du00.cc/read/69/69366/17163321.html
按 C 从左上面点击目录后就会变成
http://www.du00.cc/read//69/69366/
多了一个「/」
然后从这个「页面」出现的「link」就全部自动增加一个「/」

以前没注意到
但有发现有些网页,在进行增修内容时,没有变化
想来就是有这样的状况...

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.